Gia hạn tài liệu

Truy cập địa chỉ: http://opac.tnut.edu.vn/


 Nhập tên đăng nhập và mật khẩu(đều là MSSV):


Nhấp chuột vào số thẻ hoặc thông tin mượn trả:


 Xuất hiện thông tin chi tiết về bạn đọc:


Cho biết bạn đọc mượn bao nhiêu cuốn sách, ngày mượn , tình trạng sách như thế nào? thời gian gia hạn ra sao?

Kích vào ô gia hạn sẽ hiện lên thông tin về bạn đọc và cuốn sách đó.Tin mới hơn

Tin cũ hơn