Thời gian làm việc

 1. Phòng Đọc: Từ thứ 2 đến Chủ nhật

                 Sáng : từ 7h30 - 11h30

                Chiều: từ 13h - 17h

2. Phòng Mượn giáo trình: Từ thứ 2 đến thứ 6

                 Sáng : từ 7h30 - 11h30

                 Chiều: từ 13h - 17h

3. Phòng Mượn tham khảo: Từ thứ 2 đến thứ 6

                 Sáng : từ 7h30 - 11h30

                 Chiều: từ 13h - 17h

4. Phòng Truy cập mạng: Từ thứ 2 đến thứ 6

                 Sáng : từ 7h30 - 11h30

                 Chiều: từ 13h - 17h

    Riêng phục vụ thực hành theo lịch của nhà Trường

Tin mới hơn

Tin cũ hơn