Nội quy cho CBVC

 

1. Thẻ Thư viện

Thẻ hợp lệ là thẻ cán bộ viên chức, giảng viên do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cấp.

2. Trách nhiệm của cán bộ thư viện và cán bộ viên chức, giảng viên :

2.1 Đối với cán bộ thư viện

Đeo thẻ viên chức khi làm việc, có thái độ phục vụ nhiệt tình, hòa nhã, vui vẻ

Có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ viên chức, giảng viên thực hiện tốt nội quy và các quy định của Thư viện.

Đảm bảo phục vụ nhanh chóng, chính xác nhu cầu đọc và mượn tài liệu của cán bộ viên chức, giảng viên

Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thư viện.

2.2 Đối với cán bộ viên chức, giảng viên

Xuất trình thẻ cho cán bộ thư viện, tuyệt đối không dùng thẻ của người khác.

Cán bộ viên chức, giảng viên được tra cứu khai thác thông tin, đọc và mượn trả sách, tài liệu nghiên cứu

2.2.1 Mượn tài liệu của thư viện

Cán bộ viên chức, giảng viên phải viết phiếu yêu cầu mượn sách cho cán bộ Thư viện.

Cán bộ viên chức, giảng viên được mượn 10 tài liệu, thời gian 60 ngày kể từ ngày mượn và được phép tự gia hạn nếu như tài liệu đó cần sử dụng tiếp

2.2.2 Làm hỏng và làm mất sách thư viên

Tài liệu bị mất, hư hỏng, mất trang cán bộ viên chức, giảng viên sẽ phải bồi thường theo quy định của Nhà trường.

3. Cán bộ viên chức, giảng viên trong Thư viện

Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện: đi nhẹ, nói khẽ, không  hút thuốc lá, không mang chất cháy, chất nổ …

Khi nhận tài liệu cán bộ viên chức, giảng viên phải kiểm tra, nếu thấy mất hoặc rách trang phải báo ngay cho cán bộ Thư viện.

Trên đây là quy định tạm thời. Thư viện rất mong cán bộ viên chức, giảng viên thực hiện đúng

 

                                                                                          PHÒNG CNTT – THƯ VIỆN

                                                                                               

 

                                                                                                     TS Vũ Việt Vũ

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn