Nguồn học liệu

 

NGUỒN HỌC LIỆU MỞ DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN, CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

 Sinh viên và học viên, cán bộ giảng viên truy nhập theo:
Địa chỉ website: http://lhtv.vista.vn/

 Nguồn học liệu gồm có

  •  Proquest Central: Bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn của 56.000 toàn văn luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…, thu thập trên 1000 tài liệu hội nghị và 1300 tờ báo quốc tế.
  • Credo Reference: Cơ sở dữ liệu tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà xuất bản khác nhau, với hàng trăm bộ bách khoa thư, từ điển,… đa ngành và chuyên ngành, bao trùm tất cả các lĩnh vực từ khoa học, công nghệ, v.v…Credo Reference cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới, với tính chính xác và mức độ tin cậy cao. Bộ sưu tập Credo Reference hiện tại cho phép tra cứu và sử dụng thông tin về trên 3 triệu đầu mục dữ liệu về các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau,…
  • Tài liệu KH & CN Việt Nam.
  • Các kết quả đề tài nghiên cứu.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn