HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “QUÊN MẬT KHẨU” CỦA HỆ THỐNG E-LEARNING

Bước 1: Click vào link Forgotten your username or password? tại trang đăng nhập.

Bước 2: Điền username hoặc email vào ô tương ứng rồi nhấn “Search”

Bước 3: Đăng nhập vào email để lấy link reset password(Chú ý: Link chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút.)

Bước 4: Thiết lập mật khẩu mới cho tài khoản, sau đó nhấn “Save change”

* Chú ý: Mật khẩu phải bao gồm: chữ thường, chữ hoa, chữ số, ký tự đặc biệt, độ dài tối thiểu 08 ký tự.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Dao tao seo