Lãnh đạo phòng CNTT-TV

STT 

Họ và tên

Chức vụ

Đại học: Năm, trường, nước

Thạc sỹ: Năm, trường, nước

Tiến sĩ: Năm, trường, nước

Chứng chỉ Ngoại ngữ

Chứng chỉ Tin học

 

1

 

ThS. Phạm Quang Hiếu

Giám đốc

2004, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2009, Khoa Công nghệ Thông tin-ĐHTN, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 400

IC3

 

2

 

KS. Trần Lệ Thu

 

Phó giám đốc

 

1994, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

 

 

IC3


Tin mới hơn

Tin cũ hơn