Tổ Công nghệ Thông tin

STT 

Họ tên

Chức vụ

Đại học:

Năm, trường, nước

Thạc sỹ:

Năm, trường, nước

Chứng chỉ

Ngoại ngữ

Chứng chỉ

Tin học

1

ThS. Đào Ngọc Tôn

 

2006, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam;

2012, Viện ĐH mở Nội,Việt Nam

2012, ĐH CNTT&TT Thái Nguyên, Việt Nam

 

 IC3

2

ThS. La Thanh Thùy

 

2002, ĐH phạm Thái Nguyên, Việt Nam;

2005, ĐH CNTT&TT Thái Nguyên, Việt Nam

2008, ĐH CNTT&TT Thái Nguyên, Việt Nam

TOEFL-ITP 430

 IC3

3

KS. Nguyễn Thị Thảo

 

2007, Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia HCM, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 403

 IC3

4

KS. Nguyễn Thanh Toàn

 

2001, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 

 

IC3

Tin mới hơn

Tin cũ hơn