Hệ thống Email

Nhà trường đã cấp Email cho tất cả sinh viên trong trường với tên miền @tnut.edu.vn. Bắt buộc sinh viên sử dụng email theo tên miền @tnut.edu.vn để tương tác giữa nhà trường, giảng viên với sinh viên và ngược lại.

Sinh viên khóa mới vào sẽ được nhà trường tạo Email với dạng mssv@tnut.edu.vn.

Xem hướng dẫn sử dụng Email tại đây

Điện thoại hỗ trợ: 02083.947.532. Email: support@tnut.edu.vn

(Mọi yêu cầu về tạo tài khoản, cấp lại mật khẩu các em sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm)

Truy cập Email: http://mail.google.com/a/tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn