Hệ thống website

Nhà trường đã xây dựng Website riêng cho tất cả các khoa, trung tâm, phòng chức năng để cung cấp các thông tin cần thiết cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và cộng đồng.

Với hệ thống hơn 30 Website thường xuyên cập nhật cung cấp thông tin kịp thời, cần thiết đã và đang đưa trường lên vị thế ngang tầm quốc tế.

Tổ Công nghệ Thông tin được nhà trường giao nhiệm vụ phụ trách duy trì, sao lưu, nâng cấp các Website. Hỗ trợ kỹ thuật về cập nhật, hoạt động các Website cho các đơn vị.

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: 02083.947.532

Tin mới hơn

Tin cũ hơn