Lịch tuần của phòng CNTT-TV từ 03/11/2014 đến 09/11/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN THÁI NGUYÊN

          Phòng CNTT-TV 

LỊCH TUẦN

(Lịch tuần từ 03/11/2014 đến 09/11/2014)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Phụ trách

Địa điểm

Thứ 2

Họp giao ban

Trưởng, phó phòng, Tổ trưởng, tổ phó, chủ tịch công đoàn

 

 

Thứ 3

Chuyển giao website cho các đơn vị

Tổ CNTT

Đ/c Vũ, đ/c Tôn

Phòng CNTT

Thứ 4

Lắp đặt mạng cho 86 máy tại tầng 2 thư viện

Tổ CNTT

Đ/c Vũ, đ/c Tôn

Tầng 2 TV mới

Thứ 5

Lên danh sách các nguồn học liệu tư vấn cho nhà trường

Tổ Thư viện

Đ/c Thu, đ/c N. Hương

 

Thứ 6

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn