Hệ thống Email

Nhà trường đã cấp Email cho tất cả cán bộ viên chức, giảng viên trong trường với tên miền @tnut.edu.vn. Với hệ thống Email tên miền @tnut.edu.vn sẽ thuận tiện hơn trong tương tác giữa nhà trường, giảng viên với sinh viên và ngược lại.

Xem hướng dẫn sử dụng Email tại đây

Điện thoại hỗ trợ: 02083.947.532. Email: support@tnut.edu.vn

Truy cập Email: http://mail.google.com/a/tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn