Phòng học nhóm

Phòng học nhóm ( Tầng 3 thư viện 3 tầng)

- Dành cho giảng viên có thẻ thư viện có nhu cầu học nhóm, thảo luận,..

- Nhóm sinh viên phải đăng ký với cán bộ thư viện, phòng học nhóm phải có từ 5-10 người. Có trưởng nhóm đứng ra chịu trách nhiệm chính.

- Tuyệt đối không được sử dụng phòng học nhóm theo mục đích khác

- Phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản chung có trong phòng học nhóm.

- Tuân thủ đúng thời gian sử dụng phòng học nhóm đã đăng ký.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn