Hệ thống phòng máy truy cập học liệu, tìm kiếm sách,...

Hệ thống phòng máy truy cập học liệu, tìm kiếm sách,...

- Tầng 3 thư viện cũ: 63 máy.

- Tầng 2 thư viện mới: gần 100 máy

Bạn đọc có thể tra cứu Internet miễn phí, tìm các tài liệu điện tử, tra cứu các CSDL của Thư viện, trên CD-ROM ...Được sử dụng các dịch vụ trong đó truy cập vào CSDL của thư viện, truy cập Internet miễn phí để tìm kiếm thông tin.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn