Phòng mượn giáo trình

   Phòng mượn giáo trình: (Tầng 1 Thư viện 3 tầng)

 Xuất trình thẻ thư viện cho cán bộ Thư viện

 Viết phiếu yêu cầu mượn tài liệu theo mẫu đã quy định

 Đưa phiếu yêu cầu để cán bộ Thư viện lấy tài liệu và tiến hành ghi mượn

 Mỗi lần được mượn 10 tài liệu trong thời hạn là 2 tháng (60 ngày). Nếu sử dụng tiếp bạn đọc tự gia hạn tài liệu

Bạn đọc phải kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi mang ra ngoài thư viện

    (Riêng Tầng 3 Thư viện mới phục vụ sách Ngoại văn cho Chương trình tiên tiến )

Tin mới hơn

Tin cũ hơn