Phòng trưng bày sách và Phòng Đọc SĐH

    Phòng trưng bày sách và Phòng Đọc SĐH: (Tầng 2 Thư viện 3 tầng )

 Xuất trình thẻ  thư viện cho cán bộ Thư viện

 Bạn đọc tự tìm tài liệu trên giá. Sách được sắp xếp theo từng chuyên ngành đào tạo

 Sau khi sử dụng xong bạn đọc sắp xếp tài liệu lên giá

Tin mới hơn

Tin cũ hơn