Phòng xử lý nghiệp vụ

      Đây là phòng xử lý tài liệu sách mới, sách hồi cố, tài liệu báo cáo, báo, tạp chí, luận văn, luận án của Thư Viện. Tại đây sách được xử lý, gắn mã vạch và được giao tới các phòng phục vụ sinh viên, học viên, giảng viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn