Test online

 

Hệ thống thi Test Online là hệ thống phần mềm thi và học tập trực tuyến. Với hệ thống này các em sinh viên có thể đăng nhập ôn tập và thi kết thúc môn học. Hệ thống sẽ chấm điểm luôn khi kết thúc bài thi.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn