Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập ngày 3-4-2012 trên cơ sở Phòng CNTT - TV đã có trước đó của nhà trường. Từ đó đến nay Trung tâm Thông tin - Thư viện liên tục phát triển lớn mạnh cả về quy mô lẫn các dịch vụ cung cấp về CNTT và TV cho các giảng viên, cán bộ và sinh viên. Hiện nay với một tập thể gồm 13 cán bộ viên chức, hầu hết là những người có kinh nghiệm trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao góp phần vào việc phát triển nhà trường trong xu hướng hội nhập quốc tế.

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện

Tin mới hơn

Tin cũ hơn