Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện

STT  

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Quang Hiếu

Bí thư chi bộ

2

Trần Lệ Thu

Phó Bí thư chi bộ

3

Lê Thị Hương

Đảng viên

4

Đào Ngọc Tôn

Đảng viên

5

Lương Thị Hồng Minh

Đảng viên

6

La Thanh Thuỳ

Đảng viên

7

Nguyễn Thị Thu Huyền

Đảng viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Dao tao seo