Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện

STT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Phạm Quang Hiếu

01/ 01/1980

Chí Hòa - Hưng Hà - Thái Bình

Bí thư chi bộ

2

Trần Lệ Thu

27/2/1972

Hà Linh - Hương Khê - Hà Tĩnh

Phó Bí thư CB

3

Lương Thị Hồng Minh

13/11/1977

Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

Đảng viên

4

Lê Thị Hương

24/5/1978

Ân Thi - Ân Thi - Hải Hưng

Đảng viên

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

6/2/1981

Hương Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên

Đảng viên

6

La Thanh Thuỳ

18/09/1980

Tú Xuyên - Văn Quan - Lạng Sơn

Đảng viên

7

Đào Ngọc Tôn

22/08/1983

Phú Cường - Ba Vì - Hà Nội

Đảng viên

8

Lê Thị Thu Hiền

23/12/1983

Tích Lương - Thái Nguyên

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn