Lịch mượn trả sách đầu kỳ năm học 2014 đến 2015

TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIÊP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             PHÒNG CNTT&TV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Thái nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v phục vụ mượn trả sách học kỳ I  năm học 2014 - 2015

Kính gửi: Các em sinh viên trong toàn trường

            Nhằm phục vụ tốt nhu cầu mượn trả tài liệu cho sinh viên, thư viện có kế hoạch phục vụ như sau:

1. Từ ngày 01/01/2015 đến 15/02/2015 sinh viên mượn trả theo lịch như sau:

Thứ / Tuần

Khóa học

Buổi Sáng

Buổi chiều

Thứ 2

K50, LT14

Khoa Quốc Tế, Khoa Điện, Khoa Điện tử, Khoa SP Điện.

Khoa cơ khí, Xây dựng và môi trường, Kỹ thuật ô tô và máy động Lực,

Kinh tế công nghiệp, SP cơ khí.

Thứ 3

K49, LT13

Khoa Quốc Tế, Khoa Điện, Khoa Điện tử, Khoa SP Điện.

Khoa cơ khí, Xây dựng và môi trường, Kỹ thuật ô tô và máy động lực,

Kinh tế  công nghiệp, SP cơ khí.

Thứ 4

K48,

LT12

Khoa Quốc Tế, Khoa Điện, Khoa Điện tử, Khoa SP Điện.

Khoa cơ khí, Xây dựng và môi trường, Kỹ thuật ô tô và máy động Lực,

Kinh tế công nghiệp, SP cơ khí.

Thứ 5

K47

Khoa Quốc Tế, Khoa Điện, Khoa Điện tử, Khoa SP Điện.

Khoa cơ khí, Xây dựng và môi trường, Kỹ thuật ô tô và máy động Lực,

Kinh tế công nghiệp, SP cơ khí.

Thứ 6

K46

Khoa Quốc Tế, Khoa Điện, Khoa Điện tử, Khoa SP Điện.

Khoa cơ khí, Xây dựng và môi trường, Kỹ thuật ô tô và máy động Lực,

Kinh tế công nghiệp, SP cơ khí.

 

2. Từ ngày 16/02/2015 đến kết thúc học kỳ: sinh viên các khóa mượn trả tự do

      Thư viện rất mong được bạn đọc quan tâm.

 

PHÒNG CNTT&TV

THƯ VIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn