Thông báo về việc sử dụng tài liệu số

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN, CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

 Sinh viên và học viên, cán bộ giảng viên truy nhập theo:
Địa chỉ website:http://tailieuso.tnut.edu.vn/

 Thư viện Trường Đại Học Kỹ thuật Công nghiệp đã đưa vào phần mềm tài liệu số để dành cho sinh viên, học viên, cán bộ giảng viên trong toàn Trường.

Vậy đề nghị cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên vào sử dụng. Nếu có vấn đề gì liên hệ trực tiếp Thư viện.

Trân trọng cảm ơn!


Tin mới hơn

Tin cũ hơn