Thông báo về việc đeo thẻ của sinh viên khi đến thư viện

THÔNG BÁO

Nhằm khảo sát lấy ý kiến người học năm học 2017. Thư viện kính đề nghị độc giả khi đến Thư viện học tập - nghiên cứu đem theo thẻ sinh viên, cán bộ, thẻ cao học.

Xin trân trọng cảm ơn!


Tin mới hơn

Tin cũ hơn