Tổ Thư viện

STT 

Họ và tên

Chức vụ

Đại học: Năm, trường, nước

Thạc sỹ: Năm, trường, nước

Chứng chỉ

Ngoại ngữ

Chứng chỉ

Tin học

1

CN. Lương Thị Hồng Minh

 

1999, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 427

IC3

2

CN. Dương Thị Mai

 

2009, Đại học văn hóa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 487

IC3

3

CN. Nguyễn Thị Thu Huyền

 

2004, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 460

IC3

4

ThS. Lê Thị Hương

Phó tổ trưởng tổ Thư viện

2002, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Việt Nam

2014, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Việt Nam

TOEFL-ITP 407

IC3

5

ThS. Nguyễn Thị Hương

Tổ trưởng tổ thư viện

1996, Trường ĐH Sư phạm TN; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2000

 2004, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 TOEFL-ITP 400

 

6

KS. Lê Thị Thu Hiền

 

2006, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 487

IC3

Tin mới hơn

Tin cũ hơn