Thông báo về việc tìm kiếm tài liệu online

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM TÀI LIỆU IN ẤN ONLINE

DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN, CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

 Sinh viên và học viên, cán bộ giảng viên truy nhập theo:
Địa chỉ website: http: //tailieuso.tnut.edu.vn/tim-kiem-tai-lieu-in-an.html

  Thư viện Trường Đại Học Kỹ thuật Công nghiệp đã đưa phần tìm kiếm tài liệu in ấn để giúp cho sinh viên, học viên, cán bộ giảng viên trong toàn Trường tìm kiếm tài liệu: nhanh, dễ dàng, thuận lợi.

Vậy đề nghị cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên vào sử dụng. Nếu có vấn đề gì liên hệ trực tiếp Thư viện.

Trân trọng cảm ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn