Kế hoạch phát triển (2015-2020)

Công nghệ Thông tin:

-         Xây dựng và bổ sung thêm các cán bộ giỏi liên quan đến các lĩnh vực sau: Lập trình web, Lập trình ứng dụng, quản trị mạng, an ninh mạng…

-         Làm chủ và tự phát triển tất cả các phần mềm ứng dụng trong nhà trường và có thể chuyển giao cho các đơn vị khác

-         Tiếp tục phát triển các hệ thống học trực tuyến và E-learning

Thư viện:

-         Xây dựng môi trường học tập tiên tiến tại Thư viện

-         Cung cấp các nguồn học liệu mở cho Giảng viên và sinh viên

-         Tiêp tục bổ sung sách chuyên ngành bằng tiếng Anh phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập

Tin mới hơn

Tin cũ hơn