Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu

Mở một trình duyệt web: Internet Explorer, Chrome, Firefox.

Đánh địa chỉ:

http://opac.tnut.edu.vn/ ấn Enter .

Xuất hiện giao diện tìm kiếm sau:

Gõ vào nhan đề : Tin học đại cương

Kết quả tìm kiếm sau:

Kích vào ô xem tiếp. Sau khi xem xong kích vào ô close để đóng lại

Nếu kích vào ô chi tiết màn hình sẽ hiện lên giao diện sau:

Tiếp theo tìm kiếm theo tiêu chí: Nhan đề + Năm xuất bản sẽ xuất hiện giao diện sau:

Tương tự nếu tìm kiếm theo tên tác giả :

Tìm kiếm nâng cao hơn: Nhan đề + Tác giả + Năm xuất bản sẽ ra giao diện cụ thể, chính xác tài liệu cần tìm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Dao tao seo