Dịch vụ cung cấp thẻ

- Thẻ Thư viện là thẻ sinh viên được nhà Trường cấp khi nhập học

- Sinh viên bị mất thẻ, thẻ bị hỏng đề nghị sinh viên yêu cầu làm lại thẻ ở Phòng Công tác học sinh sinh viên

- Những quy định trên để đảm bảo thư viện sẽ cung cấp các dịch vụ cho sinh viên thông qua mã thẻ sinh viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn