Kế hoạch trọng tâm phòng CNTT-TV tháng 12/2014 và tháng 1/2015

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM PHÒNG CNTT-TV

Tháng 12/2014 tháng 01/2015

 

TT

Nhiệm vụ phân công

Bộ phận triển khai

Thời gian hoàn thành

 

 

TP. Việt

 

 

 

1

Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị hoàn thành website tiếng Việt tiếng Anh

Tổ CNTT

31/12/2014

2

Hoàn thành cập nhật thông tin của website Đảng bộ website Tuyển sinh mới.

15/01/2015

3

Xây dựng Website lấy ý kiến phản hồi của người học đối với giảng viên.

28/11/2014

4

soát hệ thống mạng Lan, internet trong trường. Lên kế hoạch tối ưu hệ thống.

31/01/2015

5

Đánh giá hệ thống E-learning về tốc độ cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu chuẩn bị cho học kỳ 2 năm học 14/15.

18/01/2015

 

 

Phó TP. Trần Lệ Thu

 

 

 

1

Hoàn thành mua sách Tiếng Anh cho các chương trình Đào tạo

Tổ Thư viện

15/01/2015

2

Chuẩn hóa lại các dữ liệu sách trong phần mềm ILIB

15/01/2015

3

Kết nối đến các sở dữ liệu học liệu mở

15/01/2015

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn