Tài liệu tham khảo

 

     Phòng mượn tài liệu tham khảo: (Tầng 2 Thư viện 3 tầng )

- Xuất trình thẻ thư viện cho cán bộ Thư viện

- Bạn đọc tự tìm tài liệu trên giá. Sách xếp theo thứ tự tăng dần của số tự nhiên

- Đưa tài liệu cho cán bộ Thư viện ghi mượn

- Mỗi lần được mượn 5 tài liệu trong thời hạn là 60 ngày.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn