Tài liệu tiếng việt

Phòng mượn tài liệu tiếng Việt (Tầng 1 thư viện 3 tầng)

- Xuất trình thẻ thư viện cho cán bộ Thư viện

- Viết phiếu yêu cầu mượn tài liệu theo mẫu đã quy định

- Đưa phiếu yêu cầu để cán bộ Thư viện lấy tài liệu và tiến hành ghi mượn

- Mỗi lần được mượn 10 tài liệu trong thời hạn là 2 tháng ( 60 ngày). Nếu sử dụng tiếp bạn đọc tự gia hạn tài liệu 2 lần(mỗi lần 60 ngày)

-  Bạn đọc phải kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi mang ra ngoài thư viện     

Tin mới hơn

Tin cũ hơn