Tài liệu tiếng việt

Tài liệu tiếng Việt (Tầng 2 Thư viện 3 tầng)

- Xuất trình thẻ thư viện cho cán bộ Thư viện

- Bạn đọc tự tìm tài liệu trên giá. Sách được sắp xếp theo từng chuyên ngành

- Đưa tài liệu cho cán bộ Thư viện tiến hành ghi mượn

- Sau khi sử dụng xong bạn đọc sắp xếp tài liệu lên giá

- Bạn đọc tuyệt đối không được mang tài liệu ra khỏi phòng đọc

Tin mới hơn

Tin cũ hơn