Hệ thống Wifi

Hiện nay nhà trường đã phủ sáng wifi hầu hết tại các vị trí trong trường, Các em sinh viên có thể truy cập mạng internet để học tập và nghiên cứu. Các vị trí wifi trong trường:

- Thư viện 4 tầng.

- Hội trường lớn.

- Nhà làm việc Giảng viên: A3, A4, A6.

- Nhà Thí nghiệm Giảng viên

- Nhà hiệu bộ.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn